UUTISET

Ajankohtaista Lääkeakatemiassa

Torstai, Tammikuu 21, 2021, 02:56 PM

Kati Mickelsson on LääkePro -kurssin uusi yhteyshenkilö. Kati jatkaa LääkePron parissa valmentajamme Millan jäädessä äitiyslomalle. Häneen voi olla jatkossa yhteydessä LääkePro -palvelun kurssien avaamiseen, LOISTO-testeihin ja lähipäiviin liittyvissä asioissa. Katiin moni onkin päässyt tutustumaan LääkePron starttivaiheessa, sillä hän hoitaa myös Lääkeakatemian asiakaskontaktointia ja markkinointia laajemmin!

Katin tavoitat sähköpostilla kati@medwell.fi tai puhelimitse 0408478070.

 

 Kati Mickelsson on LääkePron uusi yhteyshenkilö.


Keskiviikko, Helmikuu 12, 2020, 10:28 AM

Lääkehoito ja sen toteuttaminen perustuu osaamiseen. Osaaminen tulisi olla ajantasaista ja toteuttajalta odotetaan tarkkuutta lääkehoidon käytännön toteutukseen. Lääkehoito on muuttunut yhä vaativammaksi ja se lisää hoitohenkilökunnan täydennyskoulutusten ja osaamisen varmistamisen tarvetta. Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus säännöllisesti varmistaa henkilökunnan osaaminen. Ja tätä kannustaisin jokaisen organisaation pohtimaan.

Lääkehoidon opettajana toimiessani kiinnitin huomioita siihen, että moni opiskelija pelkäsi lääkehoidon kursseja, koska heitä oli peloteltu lääkelaskuista ja niiden suorittamisesta sekä lääkehoidon kurssin vaikeudesta. Opettajana keskityinkin siihen, että koitin muuttaa opiskelijan mielikuvaa lääkehoidon osalta myönteisemmäksi. Monelle opiskelijalle ja myös valmiille sairaanhoitajille esimerkiksi lääkelaskut tuottavat pelkoa. On tärkeää kannustaa, motivoida ja antaa aikaa asioiden sisäistämiseen. Tuoda laskut lähelle käytäntöä ja opettaa asioita käytännön tilanteiden/case-esimerkkien kautta. Opetin opiskelijoille selkeitä laskukaavoja ja muistisääntöjä sekä kerroin mistä voi huomata laskun olevan väärin. Lääkehoidon asioissa mietin millaisia asioita opiskelijat käytännössä tarvitsevat, millainen tieto on olennaista ja mitä asioita voi oppia/kehittää työelämässä. Tärkeää on ymmärtää mitä elimistössä tapahtuu, kun ihmiselle määrätään tietty lääke ja miten kyseisellä lääkkeellä pyritään tilannetta parantamaan. Mitä vaikutuksia lääkkeellä tulisi olla ja miten hoitaja voi näitä vaikutuksia tarkkailla.

Ison organisaation kehittämispäällikkönä (1200 työntekijää) ja pienemmän organisaation laatupäällikkönä olen tutkinut lääkehoidon osaamisen tasoa love-tenttitulosten, kyselyin sekä lääkepoikkeamien (Haipro) kautta. Olen kiertänyt lähes 100 yksikössä muutaman vuoden aikana ja tehnyt lääkehoidon toteuttamisesta havaintoja. Havaintojeni mukaan ohjaajat toteuttivat lääkehoitoa, mutta lääkehoidon arviointi jäi varsin vähälle. Haasteita ei niinkään tuoneet lääkelaskut vaan ennemminkin lääkehoidon vaikuttavuuden seuranta, raportointi sekä erilaisten riskilääkkeiden huomioiminen ja riskitilanteiden ennakointi. Yksiköistä toki löytyi erilaisia kehittämiskohteita lääkehoidon laadun näkökulmasta.

Eri organisaatioissa luennoidessani olen huomannut lääkehoidon haasteita: vastuuasioissa, lääkkeiden säilytyksessä ja kulutuksen seurannassa, ajantasaisen lääkelistan ylläpitämisessä sekä lääkehoidon vaikuttavuuden arvioinnoissa. Moni opiskelija ja valmis hoitajakin kokee lääkkeen antamisen olevan vain lääkkeen antamista. Alalla pitkään toimineena ihmettelen tätä asiaa, koska lääkettä ei koskaan tule VAIN antaa, vaan lääkkeen vaikutuksia on myös seurattava ja niistä raportoitava.

Jokainen organisaatio/yksikkö/asiakkaat ovat omanlaisensa. Asiakkaiden sairaudet/lääkkeet vaihtelevat, henkilökunnalla on erilainen osaamisen taso, riippuen monesta asiasta (koulutuspohja, koulutuksen/osaamisen ajantasaisuus, työhistoria ja ympäristön lääkehoidon tarpeet ja haasteet). Näin ollen oleellista olisi selvittää millaista osaamista organisaatiossa/yksikössä tarvitaan ja järjestää täsmäkoulutusta juuri näihin asioihin. Henkilökunnan osaamisen taso kannattaa selvittää ennen koulutusta kyselyin/testein, koska vain siten tiedetään mitä asioita tulee kouluttaa.

Pitkään alalla toimineet tarvitsevat tietoa ajantasaisista ja turvallisista tietolähteistä, QR-koodin hyödyntämisestä lääkkeen tunnistamisessa, lääkkeiden yhteisvaikutusten seurannasta sekä uusista lääkevalmisteista. Tärkeää on huomioida myös yksikkökohtaiset riskit ja riskilääkkeet sekä miten niiden kanssa tulee toimia.

Lääkehoidon osaamisen kehittäminen tulisi olla organisaation/yksikön yhteinen tärkeä tavoite. Jokaisella työntekijällä on oma tärkeä rooli lääkehoidon toteutuksessa. Hoitajat ovat lähellä asiakasta ja havaitsevat parhaiten muutokset asiakkaan tilassa. On helpompi ottaa asioista vastuuta, jos ymmärtää/osaa kiinnittää oikeisiin asioihin huomioita.

 

Mari Seppänen,

sairaanhoitaja AMK, TtM, Lääkehoidon opettaja, tohtorikoulutettava


Maanantai, Syyskuu 9, 2019, 02:33 PM

Mitä ihmettä, miksi kombotutkinto?

Hyvin yksinkertaisesti siksi, että tulevaisuudessa terveydenhuollon asiakkaat odottavat entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua ja tästä syystä terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat entistä paremman kokonaisnäkemyksen ja osaamisen liikunnan ja ravitsemuksen vaikutuksista eri sairauksien hoidossa ja terveyden edistämisessä.

Personal trainerina terveydenhuollon ammattilaiselle saadaan tiedot ja taidot valmennustyöstä, vahva näkemys siitä, keitä asiakkaat ovat sekä ennen kaikkea oikeat ihmiset toimimaan tiimissä kanssasi.

Kombokoulutuksessa opit samalla myös kaupallistamaan Personal Trainer osaamisesi vaikkapa apteekille, eivätkä konmbon jälkeen tuotteistaminen, liikuntamarkkinat ja markkinointi enää ole vieraita.


Perjantai, Kesäkuu 14, 2019, 01:16 PM

Geriatri, lääketieteen tohtori Anna-Liisa Juola väitteli vuonna 2018 hoitajien koulutuksen merkityksestä vanhusten lääkehoidon järkevöittämisessä.  Olemme onnellisia saadessamme Anna-Liisan osaksi Lääkeakatemian tiimiä!

Lue Anna-Liisan työstä lisää täältä


Perjantai, Huhtikuu 5, 2019, 10:51 AM

Lääkeakatemia kehittyy, kehittää ja uudistaa. Olet ehkä jo ehtinytkin tutustua kevään uutuuteemme - Lääkemestarin koulutusohjelmaan, joka startataan syksyllä eri puolilla Suomea.

Mielestämme lääkeosaaminen kuuluu kaikille, eikä esteenä opille saa olla hinta tai liian pitkät välimatkat. Tiedämme myös, miten paljon hyötyä todellisesta moniammatillisesta opiskelusta on niin opiskelijoille kuin terveydenhuollon asiakkaille. Tästä syystä Lääkemestari on rakennettu!

Pidetään yhdessä huolta, että terveydenhuollossa lääkeosaaminen ja -prosessit ovat huipputerässä, ja asiakkaat saavat parhaan avun ja oikeat neuvot joka käänteessä.

Tervetuloa mukaan opiskelemaan!


YHTEYSTIEDOT

info@medwell.fi
050 328 1192 | 040 847 8070

Lääkeakatemia Copyright (c)2019, All Rights Reserved.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän